فروش! دوره مربیگری پلایومتریک Plyometrics
دوره مربیگری پلایومتریک Plyometrics

دوره آموزشی مربیگری پلایومتریک Plyometrics مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی مربیگری پلایومتریک Plyometrics می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری پلایومتریک Plyometrics به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی مربیگری پلایومتریک Plyometrics برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری پلایومتریک Plyometrics با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری پیلاتس
دوره مربیگری پیلاتس

دوره آموزشی مربیگری پیلاتس مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری پیلاتس به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری پیلاتس برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری پیلاتس با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری تنیس
دوره مربیگری تنیس

دوره آموزشی مربیگری تنیس مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری تنیس به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری تنیس برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری تنیس با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری دوچرخه سواری
دوره مربیگری دوچرخه سواری

دوره آموزشی مربیگری دوچرخه سواری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری دوچرخه سواری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری دوچرخه سواری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری دوچرخه سواری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری زومبا
دوره مربیگری زومبا

دوره آموزشی مربیگری زومبا  مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری زومبا  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری زومبا  برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری زومبا  با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری ژیمناستیک
دوره مربیگری ژیمناستیک

دوره آموزشی مربیگری ژیمناستیک مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری ژیمناستیک به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری ژیمناستیک برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری ژیمناستیک با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره سالسا
دوره مربیگری سالسا

دوره آموزشی مربیگری سالسا مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری سالسا به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری سالسا برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری سالسا با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری سوارکاری
دوره مربیگری سوارکاری
دوره آموزشی مربیگری سوارکاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری سوارکاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری سوارکاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری سوارکاری با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مربیگری شنا
دوره مربیگری شنا

دوره آموزشی مربیگری تئوری شنا مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری تئوری شنا به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری تئوری شنا برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری تئوری شنا با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! فوتبال
دوره مربیگری فوتبال
دوره آموزشی مربیگری فوتبال مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری فوتبال به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری فوتبال برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری فوتبال با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مربیگری فوتسال
دوره مربیگری فوتسال

دوره آموزشی مربیگری فوتسال مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری فوتسال به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری فوتسال برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت ثبت نام در دوره تخصصی مربیگری فوتسال لطفا گزینه افزودن به سبد خرید را بزنید و مراحل ثبت نام را تا آخر ادامه دهید.
980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری کاردیو
دوره مربیگری کاردیو

دوره آموزشی مربیگری کاردیو مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری کاردیو به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری کاردیو برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری کاردیو با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید