اعتبار مدرک QAS انگلستان

اعتبار مدرک QAS انگلستان شرکت QAS یک برند ثبت شده بین المللی (GLOBAL QAS) می باشد که دارای تاییدیه از سازمان ASCB است. کلیه مدارک صادر شده از این شرکت بین المللی جز معتبرترین مدارک صادر شده در داخل کشور … ادامه یافت