فروش! دوره اصول مربیگری بدمینتون
دوره اصول مربیگری بدمینتون

دوره آموزشی  اصول مربیگری بدمینتون مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک اصول مربیگری بدمینتون می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول مربیگری بدمینتون به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی اصول مربیگری بدمینتون برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول مربیگری بدمینتون با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,280,000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره اصول مربیگری تنیس خاکی
دوره اصول مربیگری تنیس خاکی

دوره آموزشی  اصول مربیگری تنیس خاکی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک اصول مربیگری تنیس خاکی می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول مربیگری تنیس خاکی به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی اصول مربیگری تنیس خاکی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول مربیگری تنیس خاکی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,280,000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout
دوره مربی تمرینات کالیستنیک

دوره آموزشی مربی تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی مربی تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربی تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی مربی تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربی تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,280,000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری کراس فیت
دوره مربیگری کراس فیت

دوره آموزشی مربیگری کراس فیت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی مربیگری کراس فیت می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری کراس فیت به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی مربیگری کراس فیت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری کراس فیت با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,280,000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مربیگری ورزشهای آبی
دوره مربیگری ورزشهای آبی

دوره آموزشی  مربیگری ورزشهای آبی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک مربیگری ورزشهای آبی می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری ورزشهای آبی به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی مربیگری ورزشهای آبی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری ورزشهای آبی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,280,000 تومان است. افزودن به سبد خرید