فروش! آموزش اخبارگو (زن)
دوره اخبارگو (زن)
دوره آموزشی اخبارگو (زن) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (زن) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (زن)anchorwoman /ˈænkɚwˌʊmən  به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی اخبارگو (زن) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اخبارگو (زن) anchorwoman /ˈænkɚwˌʊmən با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره اموزشی اخبارگو
دوره اخبارگو (مرد)

دوره آموزشی اخبارگو (مرد) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (مرد) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (مرد)anchorman /ˈænkɚmən  به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی اخبارگو (مرد) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اخبارگو (مرد)anchorman /ˈænkɚmən با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزش گویندگی خبر
دوره گویندگی (خبر)

دوره آموزشی گویندگی (خبر) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی دوره آموزشی گویندگی (خبر) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی گویندگی (خبر)anchor /ˈæŋkər  به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی گویندگی (خبر) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی گویندگی (خبر) anchor /ˈæŋkər با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره گوینده رادیو و تلویزیون
دوره گوینده (رادیو و تلویزیون)
دوره آموزشی اخبارگو (زن) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (زن) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (زن)anchorwoman /ˈænkɚwˌʊmən  به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی اخبارگو (زن) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اخبارگو (زن) anchorwoman /ˈænkɚwˌʊmən با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید