فروش! کافی
دوره کافی شاپ

دوره آموزشی  کافی شاپ مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی کافی شاپ به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی کافی شاپ برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی کافی شاپ با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! کفپوش سه بعدی
دوره کفپوش سه بعدی

دوره آموزشی کفپوش سه بعدی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آکفپوش سه بعدی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی کفپوش سه بعدی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی کفپوش سه بعدی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزش گویندگی خبر
دوره گویندگی (خبر)

دوره آموزشی گویندگی (خبر) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی دوره آموزشی گویندگی (خبر) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی گویندگی (خبر)anchor /ˈæŋkər  به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی گویندگی (خبر) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی گویندگی (خبر) anchor /ˈæŋkər با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره گوینده رادیو و تلویزیون
دوره گوینده (رادیو و تلویزیون)
دوره آموزشی اخبارگو (زن) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (زن) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (زن)anchorwoman /ˈænkɚwˌʊmən  به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی اخبارگو (زن) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اخبارگو (زن) anchorwoman /ˈænkɚwˌʊmən با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مبانی آهنگسازی
دوره مبانی آهنگسازی

دوره آموزشی مبانی آهنگسازی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مبانی آهنگسازی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مبانی آهنگسازی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مبانی آهنگسازی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مبانی هنرهای تجسمی
دوره مبانی هنرهای تجسمی

دوره آموزشی مبانی هنرهای تجسمی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مبانی هنرهای تجسمی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مبانی هنرهای تجسمی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مبانی هنرهای تجسمی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش مجری (تلویزیون)
دوره مجری (تلویزیون)
دوره آموزشی مجری (تلویزیون) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی مجری (تلویزیون) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مجری (تلویزیون) broadcaster /ˈbrɔdˌkæstər به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی مجری (تلویزیون) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مجری (تلویزیون)broadcaster /ˈbrɔdˌkæstər  با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مدیریت مد و فشن
دوره مدیریت مد و فشن

دوره آموزشی مدیریت مد و فشن مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت مد و فشن به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت مد و فشن برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت مد و فشن با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! رقص درمانی
دوره مربی دنس تراپی( DMT)

دوره آموزشی مربی دنس تراپی( DMT) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی مربی دنس تراپی( DMT) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربی دنس تراپی( Dance/movement therapy) به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی مربی دنس تراپی( DMT) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربی دنس تراپی( Dance/movement therapy)  با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربی سیاه قلم کودکان
دوره مربی سیاه قلم کودکان

دوره آموزشی  مربی سیاه قلم کودکان مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی سیاه قلم کودکان می باشند.در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدرس سیاه قلم کودکان به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی مربی سیاه قلم کودکان برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربی سیاه قلم کودکان با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! میناکاری
دوره مربی میناکاری

دوره آموزشی مربی میناکاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربی میناکاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربی میناکاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربی میناکاری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربی
دوره مربیگری نقاشی کودک

دوره آموزشی  مربیگری نقاشی کودک مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری نقاشی کودک به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری نقاشی کودک برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری نقاشی کودک با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید