فروش! مجسمه
دوره آموزشی مجسمه سازی

دوره آموزشی  مجسمه سازی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشپزی سنتی مجسمه سازی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مجسمه سازی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مجسمه سازی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! نورپردازی
دوره آموزشی نورپردازی

دوره آموزشی نورپردازی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی نورپردازی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی نورپردازی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی نورپردازی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزشی هنرپیشه
دوره آموزشی هنرپیشه

دوره آموزشی هنرپیشه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی دوره آموزشی هنرپیشه می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی هنرپیشه( actress /ˈæktrəs ) به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آآموزشی هنرپیشه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی هنرپیشه ( actress /ˈæktrəs ) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش اخبارگو (زن)
دوره اخبارگو (زن)
دوره آموزشی اخبارگو (زن) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (زن) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (زن)anchorwoman /ˈænkɚwˌʊmən  به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی اخبارگو (زن) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اخبارگو (زن) anchorwoman /ˈænkɚwˌʊmən با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره اموزشی اخبارگو
دوره اخبارگو (مرد)

دوره آموزشی اخبارگو (مرد) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (مرد) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اخبارگو (مرد)anchorman /ˈænkɚmən  به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی اخبارگو (مرد) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اخبارگو (مرد)anchorman /ˈænkɚmən با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ادیوس EDIUS E-learning
دوره ادیوس EDIUS E-learning

دوره آموزشی ادیوس EDIUS E-learning مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ادیوس EDIUS E-learning به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ادیوس EDIUS E-learning برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ادیوس EDIUS E-learning با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول تئوری موسیقی
دوره اصول تئوری موسیقی

دوره آموزشی اصول تئوری موسیقی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول تئوری موسیقی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول تئوری موسیقی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول تئوری موسیقی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول معرق کاری چرم
دوره اصول معرق کاری چرم

دوره آموزشی اصول معرق کاری چرم مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول معرق کاری چرم به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول معرق کاری چرم برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول معرق کاری چرم با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! باریستا
دوره اموزشی باریستا

دوره آموزشی  باریستا مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی باریستا به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی باریستا برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی باریستا با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بازیگری زنان
دوره بازیگری زنان

دوره آموزشی بازیگری زنان مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی دوره آموزشی بازیگری زنان می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازیگری زنان( actress /ˈæktrəs ) به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی بازیگری زنان برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازیگری زنان ( actress /ˈæktrəs ) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بافتنی با میل
دوره بافتنی با میل

دوره آموزشی بافتنی با میل مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بافتنی با میل به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بافتنی با میل برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بافتنی با میل با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره پرورش قارچ دکمه ای
دوره پرورش قارچ دکمه ای

دوره آموزشی پرورش قارچ دکمه ای مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی پرورش قارچ دکمه ای به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی پرورش قارچ دکمه ای برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی پرورش قارچ دکمه ای با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید