فروش! مدیریت کسب و کار MBA
دوره مدیریت کسب و کار MBA

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مدیریت کیفیت جامع TQMدر ایمنی
دوره مدیریت کیفیت جامع TQMدر ایمنی

دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع TQMدر ایمنی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع TQMدر ایمنی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع TQMدر ایمنی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع TQMدر ایمنی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مدیریت گمرک و ترخیص کالا
دوره مدیریت گمرک و ترخیص کالا

دوره آموزشی مدیریت گمرک و ترخیص کالا مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت گمرک و ترخیص کالا به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت گمرک و ترخیص کالا برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت گمرک و ترخیص کالا با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
دوره مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! نرم افزار MSP
دوره نرم افزار MSP

دوره آموزشی نرم افزار MSP مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی نرم افزار MSP به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی نرم افزار MSP برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی نرم افزار MSP با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید