فروش! دوره آموزشی بازرگانی خارجی و مکاتبات
دوره بازرگانی خارجی و مکاتبات

دوره آموزشی بازرگانی خارجی و مکاتبات مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرگانی خارجی و مکاتبات به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرگانی خارجی و مکاتبات برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرگانی خارجی و مکاتبات با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! برنامه ریزی تولید
دوره برنامه ریزی تولید

دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی EMBA گرایش تجارت می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)
دوره برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)

دوره آموزشی برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)می باشند.  در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل
دوره برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل

دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! برنامه ریزی و مدیریت هزینه
دوره برنامه ریزی و مدیریت هزینه

دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت هزینه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت هزینه به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت هزینه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت هزینه با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! امروزه بحث تجارت الکترونیک در صدر اولویت‌های سازمان‌های متفاوت قرار گرفته است. برای راه‌اندازی بورس الکترونیک، ما نیازمند داشتن پیش‌نیازهای تجارت الکترونیک هستیم. وقتی خیلی از خرید و فروش‌ها در محیط الکترونیکی صورت می‌گیرد اگر ما نتوانیم در این عرصه وارد و از این محیط استفاده کنیم، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم. این بدان معناست که باید لوازم حلقه بزرگ تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. در این دوره آموزشی ابتدا با مفاهیم اصولی بورس و سپس با تجارت الکترونیک آشنا می شویم.
دوره بورس و تجارت الکترونیکی

دوره آموزشی بورس و تجارت الکترونیکی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بورس و تجارت الکترونیکی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بورس و تجارت الکترونیکی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بورس و تجارت الکترونیکی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! تابلو خوانی در بورس
دوره تابلو خوانی در بورس

دوره آموزشی تابلو خوانی در بورس مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تابلو خوانی در بورس به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تابلو خوانی در بورس برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تابلو خوانی در بورس با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! تحلیل تکنیکال پیشرفته​​
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته​​

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته​​ مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته​​ به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته​​ برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته​​ با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! تحلیلگر کسب و کار
دوره تحلیل کسب و کار

دوره آموزشی تحلیلگر کسب و کار مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تحلیلگر کسب و کار به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تحلیلگر کسب و کار برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تحلیلگر کسب و کار با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! تحلیل و طراحی سیستم
دوره تحلیل و طراحی سیستم

دوره آموزشی تحلیل و طراحی سیستم مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی تحلیل و طراحی سیستم می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تحلیل و طراحی سیستم به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی تحلیل و طراحی سیستم برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل و طراحی سیستم با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! تحلیل‌گری بنیادی(فاندامنتال)
دوره تحلیل‌گری بنیادی(فاندامنتال)

دوره آموزشی تحلیل‌گری بنیادی(فاندامنتال) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تحلیل‌گری بنیادی(فاندامنتال) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تحلیل‌گری بنیادی(فاندامنتال) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل‌گری بنیادی(فاندامنتال) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! تعمیر و نگهداری در هتل
دوره تعمیر و نگهداری در هتل
دوره آموزشی تعمیر و نگهداری در هتل مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تعمیر و نگهداری در هتل به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تعمیر و نگهداری در هتل برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تعمیر و نگهداری در هتل با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید