دوره های مدیریت و انسانی

فروش! dba عمران و سازه
دوره dba عمران و سازه

دوره آموزشی dba عمران و سازه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی dba عمران و سازه به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی dba عمران و سازه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی dba عمران و سازه با پشتیبانی تماس بگیرید.

580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! EMBA گرایش تجارت
دوره EMBA گرایش تجارت

دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت با پشتیبانی تماس بگیرید.

580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! MBA تربیت بدنی
دوره MBA تربیت بدنی

دوره آموزشی MBA تربیت بدنی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی MBA تربیت بدنی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی MBA تربیت بدنی با پشتیبانی تماس بگیرید.

580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزشی MBA شهری و شهرسازی
دوره MBA شهری و شهرسازی
دوره آموزشی MBA شهری و شهرسازی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی MBA شهری و شهرسازی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی MBA شهری و شهرسازی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی MBA شهری و شهرسازی با پشتیبانی تماس بگیرید.
580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! MBA ک
دوره MBA کارخانه
دوره آموزشی MBA کارخانه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت استرس به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی MBA کارخانه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی MBA کارخانه با پشتیبانی تماس بگیرید.
580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزش MBA گرایش صنعتی
دوره MBA گرایش صنعتی

دوره آموزشی MBA گرایش صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی MBA گرایش صنعتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی MBA گرایش صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی MBA گرایش صنعتی با پشتیبانی تماس بگیرید.

580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! mba نفت
دوره MBA گرایش نفت، گاز و پتروشیمی
دوره آموزشی MBA گرایش نفت، گاز و پتروشیمی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی MBA گرایش نفت، گاز و پتروشیمی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی MBA گرایش نفت، گاز و پتروشیمی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی MBA گرایش نفت، گاز و پتروشیمی با پشتیبانی تماس بگیرید.
580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! MBA مرکز مشاوره روانشناسی
دوره MBA مرکز مشاوره روانشناسی
دوره آموزشی MBA مرکز مشاوره روانشناسی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی MBA مرکز مشاوره روانشناسی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی MBA مرکز مشاوره روانشناسی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی MBA مرکز مشاوره روانشناسی با پشتیبانی تماس بگیرید.
580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! آشنایی با قانون کار
دوره آشنایی با قانون کار
دوره آموزشی آشنایی با قانون کار مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با قانون کار به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با قانون کار برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با قانون کار با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! آمار کاربردی و استنباطی
دوره آمار کاربردی و استنباطی

دوره آموزشی آمار کاربردی و استنباطی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آمار کاربردی و استنباطی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آمار کاربردی و استنباطی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آمار کاربردی و استنباطی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزش کتابداری
دوره آموزش کتابداری

دوره آموزشی کتابداری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی کتابداری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی کتابداری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی کتابداری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! استادی مشاور املاک
دوره استادی مشاور املاک

دوره آموزشی استادی مشاور املاک مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی استادی مشاور املاک به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی استادی مشاور املاک برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی استادی مشاور املاک با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580,000 تومان افزودن به سبد خرید