فروش! امنیت شبکه
دوره امنیت شبکه

دوره آموزشی امنیت شبکه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی امنیت شبکه به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی امنیت شبکه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی امنیت شبکه با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ایمنی بالابر ها و جرثقیل ها
دوره ایمنی بالابر ها و جرثقیل ها

دوره آموزشی ایمنی بالابر ها و جرثقیل ها مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی بالابر ها و جرثقیل ها به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی بالابر ها و جرثقیل ها برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی بالابر ها و جرثقیل ها با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ایمنی در آزمایشگاه
دوره ایمنی در آزمایشگاه

دوره آموزشی ایمنی در آزمایشگاه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی در آزمایشگاه به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی در آزمایشگاه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی در آزمایشگاه با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ایمنی در برق
دوره ایمنی در برق

دوره آموزشی ایمنی در برق مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی در برق به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی در برق برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی در برق با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ایمنی در جوشکاری و ریخته گری
دوره ایمنی در جوشکاری و ریخته گری

دوره آموزشی ایمنی در جوشکاری و ریخته گری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی در جوشکاری و ریخته گری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی در جوشکاری و ریخته گری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی در جوشکاری و ریخته گری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ایمنی سیستم های تحت فشار
دوره ایمنی سیستم های تحت فشار

دوره آموزشی ایمنی سیستم های تحت فشار مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی سیستم های تحت فشار به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی سیستم های تحت فشار برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی سیستم های تحت فشار با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ایمنی ماشین آلات( حفاظت صنعتی )
دوره ایمنی ماشین آلات( حفاظت صنعتی )

دوره آموزشی ایمنی ماشین آلات( حفاظت صنعتی ) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی ماشین آلات( حفاظت صنعتی ) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی ماشین آلات( حفاظت صنعتی ) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی ماشین آلات( حفاظت صنعتی )با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001
دوره ایمنی و بهداشت OHSAS18001

دوره آموزشی مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته
دوره ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ایمنی و کمکهای اولیه در صنعت
دوره ایمنی و کمکهای اولیه در صنعت

دوره آموزشی ایمنی و کمکهای اولیه در صنعت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی و کمکهای اولیه در صنعت به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی و کمکهای اولیه در صنعت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی و کمکهای اولیه در صنعت با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! برق خودرو
دوره برق خودرو

دوره آموزشی برق خودرو مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی برق خودرو به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی برق خودرو برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی برق خودرو با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! برق صنعتی
دوره برق صنعتی

دوره آموزشی برق صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی برق صنعتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی برق صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی برق صنعتی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید