سامانه آزمون

جهت شرکت در هر آزمون خواهسند است ابتدا راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نموده و سپس در آزمون مورد نظر شرکت فرمایید:

برای ورود به آزمون دوره از “کد ملی” به عنوان نام کاربری و “شماره موبایل” بعنوان پسورد استفاده نمایید.

قبل از ورود به سامانه آزمون بایستی نام کاربری خود را فعال سازید

فقط مجاز به شرکت در آزمون دوره ای هستید که در آن شرکت نموده اید

برای شرکت در آزمون فقط تا پایان همان سال ثبت نام فرصت خواهید داشت و در صورت گذشت فرصت آزمون اختلاف هزینه دوره دریافت خواهد شد.

در صورت مردودی در آزمون بدون پرداخت هزینه مجدد می توانید در آزمون شرکت نمایید (حداکثر تا سه بار)

در یک روز نمیتوانید دوبار در آزمون یک دوره شرکت نمایید.

حداقل نمره قبولی در آزمون 80 درصد خواهد بود.

 

 

آزمون های مرتبط با گروه:

 

 

سامانه آزمون رشته های ورزشی

 

سامانه آزمون رشته های آرایشی و بهداشتی

 

سامانه آزمون رشته های فنی و مهندسی

 

سامانه آزمون رشته های هنر

 

سامانه آزمون رشته های آشپزی

 

سامانه آزمون رشته های مدیریت و انسانی

 

سامانه آزمون رشته های پزشکی و سلامت